Dla rodziców

 Rada Rodziców

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sączowie
ul. Szkolna 5
42-595 Sączów
 
Nr rachunku bankowego:
61 8438 0001 0000 4822 2036 0001
Bank Spółdzielczy w Będzinie Oddział w Bobrownikach
 
 

Informacja dla rodziców dotycząca roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego - szczegóły

Program nauczania przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie" - szczegóły

Program nauczania etyki - szczegóły

Kryteria ocen w klasach I-III - czytaj

Kryteria ocen w klasach IV-VI - czytaj


 


      kalendarz.jpg [112x80]   Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

 


ogolne_warunki_ubezpieczenia__gothaer.pdf

postepowanie_przy_zgloszeniu_szkody.pdf

zgloszenie_szkody_z_ubezpieczenia_oswiata_druk.pdf

 

ubezp.jpg [196x76] 


images.jpeg [240x210]


ZEBRANIA Z RODZICAMI rok szkolny 2018/19

1.    10 września 2018 r. zebranie ogólne i zebrania klasowe

2.    5 listopada 2018 – zebrania klasowe

3.    10 grudnia 2018 – konsultacje

4.    25 stycznia 2019 (piątek)- zebranie ogólne i zebrania klasowe

5.    1 kwietnia 2019 – zebrania klasowe

6.    13 maja 2019 – konsultacje


Informacja o zajęciach pozalekcyjnych

 


Zajęcia pozalekcyjne rok szk. 2017/2018