Przedszkole Publiczne w Sączowie pełni dyżur wakacyjny w sierpniu . W lipcu przedszkole jest nieczynne.:: Od 15 czerwca br. zajęcia opiekuńcze w przedszkolu prowadzone są w godzinach od 7.30 do 15.30.

Ramowy rozkład dnia


7.00-8.00

- schodzenie się dzieci do przedszkola

- zabawy dowolne w kącikach tematycznych

8.00-8.30

- zabawy i zajęcia zespołowe, praca indywidualna

- poranne ćwiczenia ruchowe

8.30-9.00

- czynności higieniczno-sanitarne

- śniadanie

9.00-10.00

- zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i   Programu wychowania przedszkolnego.

10.00-12.00

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy   dzieci

- rekreacja na świeżym powietrzu

- zajęcia sportowe

- gry i zabawy ruchowe

- obserwacje, doświadczenia przyrodnicze

- spacery, wycieczki

12.00-12.30

- czynności higieniczno-sanitarne

- obiad

12.30-13.00

- poobiednia relaksacja przy muzyce

- zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, rozwijanie zainteresowań dzieci

- uroczystości przedszkolne

- słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela

13.00-14.00

- zajęcia z zakresu realizowanej oferty edukacyjnej przedszkola:

  zajęcia komputerowe

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w grupie popołudniowej

- zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

14.00-14.30

- czynności higieniczno-sanitarne

- podwieczorek

- zabawy relaksacyjne przy muzyce

14.30-16.00

- zintegrowane sytuacje edukacyjne

- zabawy dowolne w kącikach tematycznych

- relaksacyjny pobyt na świeżym powietrzu

- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci

- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

- rozchodzenie się dzieci do domu