Filmy

Podnieś rękę przeciwko biciu dzieci

Tv Spot promuje działania Rady Europy w zaresie ochrony praw dziecka. Dzieci maja takie samo prawo jak dorośli do poszanowania ich ludzkiej godności i integralności fizycznej oraz do równej ochrony prawnej.

Powiązane wiadomości:

Dziękujemy!