Filmy

Miniatura video

Pierwsza pomoc - proste złamanie przedramienia

Pierwsza pomoc w razie złamania sprowadza się do zabezpieczenia uszkodzonej kończyny tak, aby bezpiecznie i bezboleśnie przetransportować chorego do placówki medycznej. Istnieje wiele typów złamań (otwarte lub zamknięte, proste i złożone, z przemieszczeniem lub bez itd.). Generalna zasada mówi, iż w trakcie udzielania pierwszej pomocy należy w miarę możliwości unikać przemieszczania złamanej kończyny. Trzeba także zabezpieczyć dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy, gdyż w ten sposób unieruchomimy także miejsce złamania.

Zobacz film »

Miniatura video

pierwsza pomoc: nagłe zatrzymanie krążenia - film interaktywny

Interaktywny film ukazujący pierwszą pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Naucz się prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) oraz używać automatycznego defibrylatora AED. Patronat merytoryczny: Polska Rada Resuscytacji (www.prc.krakow.pl) Konsultacja marytoryczna: Jerzy Jaskuła - Polska Rada Resuscytacji Partnerzy: Fundacja "Ratuj Życie" - Europejska Mapa AED (www.ratujzycie.eu, www.fb.com/ratujzycie) Podziękowania: Urząd Miasta Krakowa (www.krakow.pl)

Zobacz film »

Miniatura video

Bawię się i uczę, czyli 6-latek w szkole!

Szkoła Podstawowa w Sączowie, Wiktor Łuczak

Zobacz film »

Miniatura video

Pasowanie na przedszkolaka w Sączowie

Pasowanie na przedszkolaka w Sączowie

Zobacz film »

Miniatura video

Pasowanie na przedszkolaka w Sączowie - skrót

Pasowanie na przedszkolaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie

Zobacz film »