Decyzją organu prowadzącego termin rekrutacji do klasy I i przedszkola zostaje wydłużony do dnia 10 kwietnia 2020r.