Kadra

Małgorzata Fijołek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Iwona Sowiślok

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Bogusława Duś

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ewa Klimczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ilona Kocot

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Surma

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Iwona Szymkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

Małgorzata Tomczyk-Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Orłowska

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Gloc

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Pierzchała

Funkcja: Nauczyciel

Anna Wierżbicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ilona Lazar

Funkcja: Bibliotekarz

wychowawca świetlicy

Elżbieta Koczy

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Katarzyna Chojnacka

Funkcja: Nauczyciel

Ilona Zarychta

Funkcja: Nauczyciel

Marta Karch

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztofa Urbańska

Funkcja: Logopeda, Pedagog

Joanna Pitas

Funkcja: Nauczyciel

Jadwiga Skubis

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Justyna Urbańczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Jadwiga Jakubowska

Funkcja: Pracownik obsługi

pomoc nauczyciela przedszkola

Jolanta Sapińska

Funkcja: Administracja

sekretarka

Stanisława Pawleta

Funkcja: Służba zdrowia

Lidia Radecka

Funkcja: Pracownik obsługi

kucharka

Joanna Frączek

Funkcja: Pracownik obsługi

kucharka

Ewa Gruszka

Funkcja: Pracownik obsługi

Marlena Gruszka

Funkcja: Pracownik obsługi

intendent

Dorota Dyszy

Funkcja: Pracownik obsługi

Elżbieta Kamińska

Funkcja: Pracownik obsługi

kucharka

Dariusz Orzeszyna

Funkcja: Pracownik obsługi

Elżbieta Fisior

Funkcja: Nauczyciel