Kadra

Małgorzata Fijołek

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Iwona Sowiślok

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Bogusława Duś

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ewa Klimczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Dorota Surma

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ilona Kocot

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Iwona Szymkiewicz

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel

Małgorzata Tomczyk-Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Orłowska

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Gloc

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Pierzchała

Funkcja: Nauczyciel

Anna Wierżbicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Ilona Lazar

Funkcja: Bibliotekarz

wychowawca świetlicy

Katarzyna Chojnacka

Funkcja: Nauczyciel

Ilona Zarychta

Funkcja: Nauczyciel

Marta Karch

Funkcja: Nauczyciel

Krzysztofa Urbańska

Funkcja: Logopeda, Pedagog

Elżbieta Fisior

Funkcja: Nauczyciel

Elżbieta Koczy

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Joanna Pitas

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Justyna Urbańczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jadwiga Skubis

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Jolanta Sapińska

Funkcja: Administracja

sekretarka

Stanisława Pawleta

Funkcja: Służba zdrowia

Jadwiga Jakubowska

Funkcja: Pracownik obsługi

pomoc nauczyciela przedszkola

Lidia Radecka

Funkcja: Pracownik obsługi

kucharka

Joanna Frączek

Funkcja: Pracownik obsługi

kucharka

Marlena Gruszka

Funkcja: Pracownik obsługi

intendent

Elżbieta Kamińska

Funkcja: Pracownik obsługi

kucharka

Dorota Dyszy

Funkcja: Pracownik obsługi

Ewa Gruszka

Funkcja: Pracownik obsługi

Dariusz Orzeszyna

Funkcja: Pracownik obsługi