Kadra

Małgorzata Fijołek

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: j. polski

na rok szkolny 2018/2019

Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel