Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie
https://zspsaczow.pl

11 marca 2020 17:49 | Aktualności

Spotkanie z policjantem

W dniu 11 marca uczniowie klas 5,6,7,8 uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Powiatowej Komendy Policji w Będzinie. Było to spotkanie poświęcone tematyce bezpieczeństwa, w ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak zachować się w miejscach publicznych oraz jaka jest odpowiedzialność młodych ludzi w świetle polskiego prawa. Mamy nadzieję, że informacje te będą przydatne podczas przebywania uczniów w domach z powodu czasowego zamknięcia szkoły, wszak to również będzie czas spędzany przed komputerem:)
Przedstawicielowi Policji dziękujemy za przeprowadzenie pogadanki.

Pedagog szkolny
Krzysztofa Urbańska

Zdjęcia: