Aktualności

24 września 2014 18:20 | Aktualności

„Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny”.

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem:

 „Oddaj zużyty telefon komórkowy – odbierz nowy aparat fotograficzny”.

Szczegóły:

  • Zbiórka potrwa do 14 listopada!
  • Telefon nie musi być sprawny, może być uszkodzony i bez baterii.
  • Szkoły które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe hasło ekologiczne otrzymają nowoczesne cyfrowe aparaty fotograficzne.
  • Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole. Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.
  • Zwycięskie szkoły zostaną opublikowane w styczniu 2015 r. na stronie www.ekophone.pl


To już III edycja ogólnopolskiej akcji ekologicznej w nawiązaniu do międzynarodowej kampanii „Sprzątania Świata” (Clean Up the World). Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

Przeczytano: 556 razy. Wydrukuj|Do góry