Aktualności

17 kwietnia 2016 20:35 | Aktualności

Szkoła Promująca Zdrowie - podsumowanie

Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, gdzie cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują świadome działania, aby rozwijać i wspierać zdrowy styl życia. 

W październiku 2012 roku nasza Szkoła przystąpiła do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  i rozpoczęła działania dla tworzenia szkoły promującej zdrowie.

Po upływie okresu przygotowawczego (minimum 6 miesięcy) oraz kandydackiego (minimum 1 rok szkolny) wojewódzki koordynator wraz z wojewódzkim zespołem koordynującym przyjął placówkę do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie został nam uroczyście przyznany 30 maja 2014 przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach.

Certyfikat został nadany na okres trzech lat.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie jest pierwszą placówką w naszej gminie, która może poszczycić się zaszczytnym tytułem Szkoły Promującej Zdrowie.

Nasza placówka została wybrana przez śląskiego koordynatora SzPZ do pilotażowego badania nowych narzędzi do autoewaluacji działań w Szkole Promującej Zdrowie. Koordynatorka i dyrektorka szkoły wzięły udział
w ogólnopolskim spotkaniu zorganizowanym przez ORE w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, na którym szczegółowo zapoznały się celami i metodami przeprowadzenia badań. Wyniki pilotażu zostały wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji narzędzi autoewaluacji, które  upowszechniono we wszystkich wojewódzkich sieciach SPZ i od stycznia 2016 r. stanowią podstawę do ubiegania się szkół o nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

W programie SzPZ  uczestniczymy już cztery lata i w marcu tego roku program ten zakończyliśmy.

Teraz będziemy się ubiegać o przyznanie KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE, który nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.

 

Szczegółowe sprawozdanie z najważniejszych działań realizowanych w ramach programu znajduje się w zamieszczonej poniżej prezentacji.

Przeczytano: 624 razy. Wydrukuj|Do góry