Aktualności

14 stycznia 2019 18:27 | Aktualności

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”- Sprawozdanie z realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

 

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Realizatorzy:

Klasa I i II

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Sączowie

Nauczyciele:

Iwona Sowiślok – wych. kl. I

Barbara Zarodkiewicz – Czapla – wych. kl. II

 

W projekcie uczestniczyła klas I i II ZSP w Sączowie. Uczniowie zrealizowali 12 zadań.

 

         I.            Zadanie 1: Nauka i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.

Uczniowie opanowali 4 zwrotki Hymnu Polski. Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Do  Hymnu”. Zaśpiewali Hymn Polski i 2 pieśni patriotyczne: „Rotę” i „Marsz Polonia”. Uczniowie kl. I i II wzięli również udział w biciu rekordu w śpiewaniu Hymnu Polski.

      II.            Zadanie 2:  Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada – współudział. 

Z okazji 100 leci odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie kl. I i II włączyli się w przygotowanie środowiskowej uroczystości: „Dla Niepodległej”, która odbyła się 11 listopada 2018 r. w Domu Kultury w Sączowie. Uczniowie zaśpiewali piosenkę patriotyczną „ Jestem Polką i Polakiem” oraz wyrecytowali wiersz „Polska”.

Uroczystość została zorganizowana przy współudziale różnych podmiotów, instytucji i organizacji działających w sołectwie Sączów. Scenariusz uroczystości zawierał montaż   słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej, występ taneczny dzieci z Przedszkola Publicznego w Sączowie  – „Krakowiak”, występ artystyczny Zespołu Śpiewaczego „Sączowianki” i Zespołu „Małe Sączowianki” działających przy Kole Gospodyń w Sączowie, występ wokalny młodych artystów reprezentujących Koło Wokalne działające przy Domu Kultury w Sączowie w repertuarze pieśni i piosenek patriotycznych.

   III.            Zadanie 3:  Nauka piosenki o tematyce patriotycznej.

Uczniowie kl. I i II pod kierunkiem wychowawczyń zorganizowali  środowiskowe wydarzenie: „Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych”, które odbyło się 28 października 2018 r. w kościele św. Jakuba w Sączowie. Dzieci zaprezentowały kilka sztandarowych pieśni i piosenek patriotycznych: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Białe róże”, Marsz Polonia”, „Jak długo na Wawelu”, „Rota”, „Wojenko, wojenko”.

   IV.            Zadanie 6:  Nauka wiersza o tematyce patriotycznej.

Włączając się w organizację środowiskowej uroczystości z okazji 11 listopada, uczniowie opanowali wiersz „Polska”.

      V.            Zadanie 7:  Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” o tematyce folkowej i patriotycznej.

Na głównym hollu szkolnym uczniowie pod kierunkiem wychowawczyń przygotowali Kącik „Piękna nasza Polska cała”. W kąciku znalazła  bardzo bogata wystawa eksponatów regionalnych: dawne maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwach  domowych i sprzęty rolnicze, ręcznie haftowane makaty, elementy regionalnego stroju, dawne elementy wystroju wnętrz. W przygotowanie wystawy bardzo aktywnie włączyli się rodzice i dziadkowie dzieci.

Kącik wzbogacono o ekspozycję patriotyczną ilustrującą ważne wydarzenia związane z odzyskaniem nieodległości przez Polskę.   

   VI.            Zadanie 9:  Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą.

Dzieci poznały zabawę ludową „Miotlarz”.

VII.            Zadanie 11:  „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości.

Uczniowie zgromadzili informacje, zdjęcia i ciekawostki o swojej miejscowości, które  wykorzystano do opracowania prezentacji multimedialnej „Na skrzydłach historii – Sączów dawniej i dziś”. Prezentację zamieszczono na stronie internetowej ZSP.

VIII.            Zadanie 12:  Wysłanie kartki na podany adres.

Uczniowie opracowali graficznie pocztówkę ze swojej miejscowości i wysłali z pozdrowieniami na podany adres.

   IX.            Zadnie 13:  „Napisz kartkę bohaterom” – wysłanie kartek dla bohaterów powstania warszawskiego.

Uczniowie poznali podstawowe fakty historyczne związane z powstaniem warszawskim oraz ogólne zasady akcji „Napisz kartkę bohaterom”. Własnoręcznie wypisali karki i wysłali na podany adres.

      X.            Zadanie 16: „Drzewo Pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie drzewka jako symbolu życia i wolności.

W centralnym miejscu swojej miejscowości uczniowie wspólnie z nauczycielami i przedstawicielami władz sołeckich zasadzili drzewko.

   XI.            Zadanie 17:  Konkurs fotograficzny pt.: „To wszystko Polska”.

W ramach projektu uczniowie wzięli udział w rodzinnym konkursie fotograficznym „To wszystko Polska” według opracowanego regulaminu.

XII.            Zadanie 18: „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji.  

Uczniowie odbyli całodniową wycieczkę do Krakowa. Poznali miasto Kraka i ważne zabytki, których znakomita część wzniesiona została w okresie średniowiecza. Spacerując szlakiem określanym mianem Drogi Królewskiej uczniowie ubrani w elementy średniowiecznych strojów poznawali  Kraków i jego zabytki. Trasa wiodła  od Barbakanu ulicą Floriańską, przez Rynek Główny i ulicę Grodzką.Jej końcowym etapem było Wzgórze Wawelskie i wieńczący je wspaniały Wawel.

Przeczytano: 136 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: