Aktualności

05 kwietnia 2019 13:42 | Aktualności

STRAJK


NAWET JEŻELI BĘDZIE STRAJK,

EGZAMINY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE

Początek strajku zaplanowany jest na poniedziałek 8 kwietnia. W większości nauczyciele Przedszkola Publicznego w Rogoźniku i wszystkich szkół w naszej gminie zapowiedzieli udział w strajku. Dyrektorzy powiadomili o tym rodziców. Ponieważ dzieci i uczniowie, którzy nie pozostaną w domu i przyjdą do przedszkola i szkoły w dniach strajku, muszą mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki, dyrektorzy szkół i przedszkola organizują dla nich zajęcia opiekuńcze. Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje o zajęciach opiekuńczych organizowanych na czas strajku:

SP Bobrowniki

Dla uczniów, którzy nie będą mogli zostać w domu, zajęcia opiekuńcze zapewnią nauczyciele.

ZS-P Dobieszowice

Dla dzieci i uczniów, którzy nie będą mogli zostać w domu, zajęcia opiekuńcze zapewnią nauczyciele.

SP Rogoźnik

Dla uczniów, którzy nie będą mogli zostać w domu, opiekę zapewni dyrektor i wolontariat.

Dni 10-11-12 i 17 kwietnia są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

ZS-P Sączów

W dniach 8-9-10 kwietnia zaplanowane są rekolekcje wielkopostne, opiekę dla dzieci nieuczestniczących w rekolekcjach zapewni nauczyciel i wolontariat.

SP Siemonia

Dla dzieci i uczniów, którzy nie będą mogli zostać w domu, zajęcia opiekuńcze zapewnią nauczyciele. Dni 10-11-12 kwietnia są dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

PP Rogoźnik

Dla dzieci, które nie będą mogły zostać w domu, opiekę zapewni dyrektor i wolontariat.

 

Jeżeli strajk przedłuży się na dni egzaminu gimnazjalnego
(10-11-12 kwietnia) i egzaminu ósmoklasisty (15-16-17 kwietnia), przeprowadzenie egzaminów w naszych szkołach nie jest zagrożone. EGZAMINY PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ ZGODNIE Z PRZEPISAMI.


Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Bobrownikach Stanisław Fijołek

Przeczytano: 794 razy. Wydrukuj|Do góry