Aktualności

08 marca 2020 20:13 | Aktualności

Dzień Matematyki

Wszyscy znamy święta takie jak Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka czy Dzień Matki. Ale Dzień Matematyki? O tym w Polsce nikt do 2014r nie słyszał, choć na całym świecie jest obchodzone już od 2007 roku – i to z niemałą frekwencją. 

Pierwszy Dzień Matematyki obchodzono 13 marca 2007 r. W ciągu tego dnia 287 tys. uczniów z 98 krajów odpowiedziało na blisko 39 mln pytań. Trzy lata później podczas Dnia Matematyki ustanowiono oficjalny rekord Guinessa w międzynarodowym rozwiązywaniu testów matematycznych. Co ciekawe, 14 marca każdego roku jest obchodzone starsze święto – międzynarodowy Dzień Liczby Pi, będącej najbardziej zagadkową liczbą świata. 

W Polsce pierwsze ogólnopolskie obchody Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve.

W związku ze świętem Królowej Nauk zapraszam do udziału w konkursie matematycznym "Tęga Głowa".

 

REGULAMIN KONKURSU

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-VIII.
  2. Konkurs składa się z dwóch etapów.

I etap
Zadania każdy uczestnik pobiera ze  szkolnej storny internetowej i rozwiązuje w domu. Rozwiązane zadania, niekoniecznie wszystkie należy do 16 marca 2020r. oddać w formie papierowej swojej wychowawczyni lub p. Duś ewentualnie wysłać na  e-maila: nbogusia@gmail.com

Uwaga!  Prace ,,kalki” będą bezwzględnie dyskwalifikowane.

  • Uczestnicy mają prawo zobaczyć, jak ich rozwiązania zostały ocenione.
  • Na punktację ma wpływ poprawność i oryginalność jego rozwiązania, a także samodzielność pracy, jej czytelność, schludność i estetyka.
  • Rozwiązania zadań dostarczone po terminie z winy uczestnika (np. z powodu nieobecności w szkole) nie są rozpatrywane.

II etap - finałowy
W fianle biorą udział wszyscy uczestnicy konkursu. Ostatni etap będzie miał formę testu. Do każdego pytania podane będzie kilka odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Zwycięzcą zostanie ten uczeń, który po końcowej rywalizacji zdobędzie największą liczbę punktów (suma punktacji z I etapu konkursu i testu sprawdzającego). Najllepsi z każdej klasy otrzymają tytuł – "TĘGIEJ GŁOWY" i nagrodę rzeczową.

   

Na wszystkich uczestników imprezy finałowej czekają upominki.

Przyjemnego rozwiązywania i wielu sukcesów!

Serdecznie zapraszam!


Zadania dla kl. II >> Pobierz 

Zadania dla kl. III >> Pobierz 

Zadania dla kl. V >> Pobierz 

Zadania dla kl. VI >> Pobierz 

Zadania dla kl. VII >> Pobierz 

Zadania dla kl. VIII >> Pobierz 


Zachęcam do odwiedzenia  poniższych stron. Trochę rozrywki każdemu się przyda:

Sudoku

Łamigłówki zapałczane

Przeczytano: 205 razy. Wydrukuj|Do góry