Aktualności

27 kwietnia 2014 22:43 | Aktualności

WARSZTATY EKOLOGICZNE

 

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Świerklaniec 25. 04. 2014r. odbyły się warsztaty
z zakresu edukacji środowiskowej dla klas IV – VI prowadzone przez Panią Joannę Piestrak.
Tematyka zajęć:
Klasa IV
Las i jego mieszkańcy.
Pani Leśniczy omówiła piętrowy układ warstw lasu i podała przykłady zwierząt, które w nich żyją. Wyjaśniła pojęcia: łańcuch pokarmowy i sieć pokarmowa. Sprawdzianem stopnia zrozumienia terminów było wykonanie przez uczniów zadania w grupach polegającego na ułożeniu łańcucha pokarmowego z nazwami organizmów wypisanych na kartkach. Dzieci dowiedziały się co to jest trop i ślad. Uczniowie mogli samodzielnie na piasku przy pomocy wzorców imitujących łapy zwierząt wykonać tropy pospolitych ssaków występujących w polskich lasach, a następnie podać ich nazwy.
Klasa V
Leśny świat.
Po omówieniu typowych cech i zwyczajów kilku gatunków zwierząt charakterystycznych dla ekosystemów leśnych występujących w Polsce wybrani uczniowie naśladowali zwierzęta,
a zadaniem pozostałych było ich rozpoznanie (kalambury). Nagrodą za poprawną odpowiedź były słodycze.
Klasa VI
Wybrane gatunki drzew leśnych.
Na przykładzie drzew leśnych (liściastych i iglastych) rosnących przy ścieżce dydaktycznej
w ogrodzie szkolnym zostały zaprezentowane charakterystyczne cechy ich budowy. Dzieci rozpoznawały gatunki drzew po korze, liściach i kwiatostanach. Na podsumowanie zajęć przeprowadzony został QUIZ – polskie lasy. Każdy, kto uważnie słuchał prowadzącej, bez trudu odpowiadał na pytania.

Przeczytano: 555 razy. Wydrukuj|Do góry