Ogłoszenia

05 kwietnia 2019 12:05 | Ogłoszenia

Informujemy, że przyjmujemy oferty na ubezpieczenie NNW uczniów klas I-VIII i przedszkolaków w roku szkolnym 2019/2020.

Oferty należy przesyłać do dnia 14 czerwca 2019 r. pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 5, 42-595 Sączów. Wyboru oferty dokona Rada Rodziców przy ZSP w Sączowie. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkolnym: tel. 32...

czytaj więcej »