Ważne informacje dotyczące funkcjonowania placówki w okresie pandemii w KOMUNIKATACH

Kadra

Nauczyciele w roku szkolnym 2020/2021

kadrajpg [700x468]

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Damian Reszka (dyrektor)

szkolne kółko sportowe

Bogumiła Cempulik

język polski

Katarzyna Chojnacka

edukacja dla bezpieczeństwa

Aleksandra Czerska-Ozdowy

rehabilitacja ruchowa

Agnieszka Giec-Pierzchała   

plastyka

Bogusława Duś

matematyka, technika, wychowawca świetlicy

Jacek Gloc

historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy

Marta Karch

język niemiecki

Ewa Klimczyk             

wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

Ilona Kocot 

muzyka, religia, chór

Elżbieta Koczy                           

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia szachowe, terapia pedagogiczna, wychowawca świetlicy

Ilona Lazar                  

bibliotekarz, wychowawca świetlicy

Joanna Pitas

wychowanie przedszkolne

Jadwiga Skubis                         

wychowanie przedszkolne

Iwona Sowiślok        

edukacja wczesnoszkolna, etyka, wychowawca świetlicy

Dorota Surma                 

biologia, geografia, przyroda

Iwona Szymkiewicz

język angielski, rewalidacja - zajęcia logopedyczne

Małgorzata Tomczyk-Nowak

informatyka, fizyka

Justyna Urbańczyk

wychowanie przedszkolne

Krzysztofa Urbańska

pedagog

Anna Wierżbicka      

język rosyjski, język angielski, wychowanie przedszkolne

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Ilona Zarychta

chemia, wychowanie do życia w rodzinie


Pracownicy administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021            

Anna Chwała

Dorota Dyszy

Joanna Frączek

Ewa Gruszka

Marlena Gruszka

Elżbieta Kamińska

Dariusz Orzeszyna

Jolanta Sapińska