Przedszkole Publiczne w Sączowie pełni dyżur wakacyjny w sierpniu . W lipcu przedszkole jest nieczynne.:: Od 15 czerwca br. zajęcia opiekuńcze w przedszkolu prowadzone są w godzinach od 7.30 do 15.30.

Kadra

Nauczyciele w roku szkolnym 2019/2020

kadrajpg [700x468]

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Damian Reszka (dyrektor)

szkolne kółko sportowe

Katarzyna Chojnacka

edukacja dla bezpieczeństwa

Aleksandra Czerska-Ozdowy

rehabilitacja ruchowa

Agnieszka Giec-Pierzchała   

plastyka

Bogusława Duś

matematyka, technika

Jacek Gloc

historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe, świetlica

Marta Karch

język niemiecki, język angielski

Ewa Klimczyk             

wychowanie fizyczne

Ilona Kocot 

muzyka, religia, chór

Elżbieta Koczy                           

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia szachowe, terapia pedagogiczna

Ilona Lazar                  

bibliotekarz, wychowawca świetlicy

Aleksandra Orłowska

język polski

Joanna Pitas

wychowanie przedszkolne

Jadwiga Skubis                         

wychowanie przedszkolne

Iwona Sowiślok        

edukacja wczesnoszkolna, etyka, świetlica

Katarzyna Stańczewska

wychowanie przedszkolne

Dorota Surma                 

biologia, geografia, świetlica

Wioletta Szymiec

zajęcia logopedyczne

Iwona Szymkiewicz

język angielski, rewalidacja - zajęcia logopedyczne

Małgorzata Tomczyk-Nowak

informatyka, fizyka

Justyna Urbańczyk

wychowanie przedszkolne

Krzysztofa Urbańska

pedagog

Anna Wierżbicka      

język rosyjski

Barbara Zarodkiewicz-Czapla

edukacja wczesnoszkolna,  świetlica

Ilona Zarychta

chemia, wychowanie do życia w rodzinie


Pracownicy administracji i obsługi w roku szkolnym 2019/2020            

Anna Chwała

Dorota Dyszy

Joanna Frączek

Ewa Gruszka

Marlena Gruszka

Elżbieta Kamińska

Dariusz Orzeszyna

Lidia Radecka

Jolanta Sapińska